1836 – Den zwarten knecht van St. Nikolaas met kettingen


Opmerking:

Lawaai, wild geraas en joelen staan ook in verband met elkaar en eveneens (de boel) op stelten zetten, hetgeen ook vaak een rol speelt.

Ook in: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/search?keyword=Nederlandsche+volksoverleveringen+en+godenleer 

Collectie Nederlandsch Schoolmuseum UvA tekstbank Tekst is hier helaas niet meer online beschikbaar. Wel via onderstaande link, doorlinken naar de Bronnensite op deze website en dan naar googlebooks.


 

Wij moeten thands nog iets van de heilige gebruiken melden. Het alom beroemde Joelfeest, dat ten tijde van ons Kersfeest, vooral in het Noorden gevierd werd, maar ook bij de Franken bekend was, was waarschijnlijke ook hier te lande in gebruik, waarvan ik de woorden gejoel en joelen (Zweedsch alt Jula, d.i. het joelfeest vieren) afleid. Van anderen durf ik dit niet bepalen. Maar het planten met nieuwe maan, de heilige getallen, verdeeling des jaars in drie getijden, de feestvuren, de verschijning van den zwarten knecht van St. Nikolaas met kettingen, die de kinders verschrikt, en zelfs eenige regtsbepalingen in de keuren, acht ik van heidenschen oorsprong.

 

Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Jaar: 1836
Land(en): Nederland en Zweden
Tekstbron:
  1. 1836 – Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Pagina: 74

Kenmerken:
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Kettingen/ketenen
  3. Lawaai maken/Wild geraas/De boel op stelten zetten/Kloppen en Bonzen
  4. Zwart schmink