1720 – By dit geluk heeft Sinte Klaas zoo sterk gere’en, Als nimmer is geschied in eenig Jaar voorle’en

p. 40

Ik had beloofd iets van myn zelven nu te Schryven,
En hoe dat Sinte Klaas by my gereeden heeft,
En meerder als ik ooyt gedogt heeft aan myn geeft,
En wat versmaatheyd dat ik daar door het verdraagen,
Dat zal MERKUUR in de eerst volgende gewaagen,

[…]

p. 42

By dit geluk heeft Sinte Klaas zoo sterk gere’en,
Als nimmer is geschied in eenig Jaar voorle’en
Tot Vreugd myns Dogters, die schier alles heeft gekreegen
Waar toe een Meysje van jaar Jaaren is geneegen;

[…]

Auteur: Gijsen, van Jan
Jaar: 1720
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1720 – Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius
Pagina: 40,42