1709 – Sinterklaaszang, aan Fillis


Opmerkingen:
In het boek staat een ‘Sinterklaaszang’. Vois betekent stem en hiermee wordt op de melodie gedoeld: Doenze, doenze, etc.

In het lied komt een verwijzing voor naar iets Spaans (“Spaanse klikken)”. In het zelfde lied komt de tekst “Moet loopen voor sint felten, voor sint felten” voor. Meer over Sint Felten lees je door te klikken op Sint Felten.


 

Dat Sinterklaas, dien ouden baas,
Moet loopen voor sint Felten, voor Sint Felten;
Hy helpt maar met een groot geraas,
De hele stad op stelten,
Anders doet hy niet,
Fillis, Fillis,
Anders doet hy niet, gelyk je ziet.
2.
Hy had gezeid, een braave meid
Aan my te zullen schenken, zullen schenken,
Daar hy ‘t me jaar op jaar ontleit,
Is dat my regt bedenken?
Spreek eens helder uit,
Fillis, Fillis,
Spreek eens helder uit, is ‘t niet verbruid?
3.
Doe ‘k was een kind, scheen hy myn vrind,
En gaf my Spaanse klikken, Spaanse klikken,
Met nieuwe klootjes, schaats en lint,
een prikslee, om te prikken:
Maar nu ryd hy my,
Fillis, Fillis,
Maar nu ryd hy my, gestaag voorby.
4.
Een anders kooi, daar heeft hy mooi,
Wat goeds voor uitgekeeken, uitgekeeken,
Om my, in ‘t end, wat gorlegooi [=prullen]
Slechts in de hand te steeken,
Dat hem missen zal,
Fillis, Fillis,
Dat hem missen zal, in dit geval.
5.
Ik wil, ik wil, geen albedil,
Geen trony vol van rimpels, vol van rimpels,
Geen bocheljoentje, met een bril,
Verslingerd op de pimpels,
Ook geen booze kop,
Fillis, Fillis,
Ook geen booze kop, nocht doedendop.[= sul, sukkel, lummel]
6.
‘k Ben nooit bereid, tot lelykheid,
Die my doet klappertanden, klappertanden,
Daar my een welgemaakte meid,
Doet als een pekstok branden,
Doch een zuivre gloed,
Fillis, Fillis,
Doch een zuivre gloed…ontsteekt myn bloed.
7.
Goed heiligman, die gryzerd kan
My vry zyn gunst ontzeggen, gunst ontzeggen;
En doen my eeuwig in den ban,
Hy zal me nooit ontleggen,
Dat ik u bemin,
Fillis, Fillis,
Dat ik u bemin met ziel en zin.

Auteur: Regt, de Jan
Jaar: 1709
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1709 – Jan de Regts mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel de nacht-wachts
  2. 1718 – Jan de Regts mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel de nacht-wachts
Pagina: 73

Illustratie:
  1. 1750 – De Sinterklaaskermis