1791 – … met bedreigingen van den zoognaamden bullebak, of den zwarten man, die hen zal medenemen of opeten, indien zij niet zoet zijn en daadlijk gehoorzamen?

Auteur: Hamelsveld, van Ijsbrand
Jaar: 1791
Land(en): Nederland
Tekstbron:
 1. 1791 – De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw
Pagina: 195, 196, 197

Kenmerken:
 1. Bang maken (van kinderen)
 2. Bullebak
 3. Combinatie Heilige en Volkse Sinter Klaas (Duorol)
 4. De heilige Sint Nicolaas
 5. Holle stem
 6. Kettingen/ketenen
 7. Kindervreter – Kindereter
 8. Lawaai maken/Wild geraas/De boel op stelten zetten/Kloppen en Bonzen
 9. Paard
 10. Roe/Gard/Gart
 11. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet
 12. Snoepgoed
 13. Zwart schmink