1934 – … onder aanvoering van den echten Zwarte Piet, die de Hoofdpiet werd genoemd. (Het waren moet men weten echte negers uit Suriname, …) –

Opmerking:

Vaak wordt verteld over de zes uit Suriname afkomstige zeelui die in 1934 bij de eerste grote intocht in Amsterdam optraden als Zwarte Pieten. Over het hoe en waarom hiervan is niets bekend. Wat wel bekend is, is dat er geen zes maar zeven Zwarte Pieten aanwezig waren. Ook waren Spaansche edelen (Herauten) aanwezig.

Uit het volgende krantenknipsel wordt duidelijk dat er wel degelijk verschil gemaakt werd tussen de “Echte Zwarte Piet”en de Surinamers (die bruin waren en niet zwart) die voor de gelegenheid ook deze rol op zich hadden genomen.


Jaar: 1934
Tekstbron:
  1. 1934 – De Sumatra Post – 18 december
Pagina: 1