1838 (1849) – eene oude vrouw (somwijlen speelt ook een man deze rol) met zwarte kleederen en een met roet besmeerd aangezigt: dit is de befana, het spook..[…] Deze vertooning met onze st. Nicolaas-verschijning verwant…”.

Opmerkingen:

Heel mooi hoe ook hier de overeenkomsten worden benadrukt, de schoorsteen, het beroete gezicht. Hierbij is het van belang de volkomen maskerade zoals die beschreven is voor de Nederlandse viering in gedachten te houden en ook het belang ervan in het spel. Dit wordt te vaak genegeerd en dat is niet terecht, het heeft wel degelijk historische gronden.

Inmiddels is gebleken dat deze beschrijving ook voorkomt in De Aardbol uit 1838 op p. 381

 


“Hier, even als in de speelgoedwinkels, staat tusschen alle uitgestalde heerlijkheden eene oude vrouw (somwijlen speelt ook een man deze rol) met zwarte kleederen en een met roet besmeerd aangezigt: dit is de befana, het spook, dat op het uur van Jezus geboorte door den schoorsteen is nedergedaald, om aan de zoete kinderen lekkers te brengen en stoute kinderen te kastijden. Deze vertooning met onze st. Nicolaas-verschijning verwant…”.

 

 

Auteur: Visser de, S
Jaar: 1838
Land(en): Italië en Nederland
Tekstbron:
  1. 1838 – De Aardbol
  2. 1849 – “Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd”
Pagina: 290

Illustratie:
  1. 1849 – Eccola Vera Befana Pangiallo Toroni Boba Dolce