1849 – “Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd”

Auteur: Visser de, S
Uitgever: J.H. Laarman (Haarlem)
Jaar: 1849
Toegevoegd: 02-08-2017
Land:Italië en Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=Hollandsch+penning-magazijn+voor+de+jeugd+1849&coll=boeken1&identifier=5d5WAAAAcAAJ
Teksten:
  1. 1838 (1849) – eene oude vrouw (somwijlen speelt ook een man deze rol) met zwarte kleederen en een met roet besmeerd aangezigt: dit is de befana, het spook..[…] Deze vertooning met onze st. Nicolaas-verschijning verwant…”.
Illustraties:
  1. 1849 – Eccola Vera Befana Pangiallo Toroni Boba Dolce