1654 – Sinter Klaas voor de kinderen

Opmerking: in deze tekst: schoen zetten.


Sinter Klaas voor de Kinderen.

Vois: Courante Bourbon.

WY hernieuwen u leven,
Door u minnelijk geven,
O goede Sinter Klaas,
Het Jaar is verloopen,
Nu staat ons te hoopen
Ons Kinder – vreugt, edelen Baas,
Elk zingt wat elk zingen kan,
O Sinter Klaas goed Heylig Man,
Geeft ons wat mooys in onse Schoen,
Ghy sult ons alle vriendschap doen.
2.
Wat Nooten, en Pruimen,
En wilt niet versuimen;
[p. 46]
Een Appeltje eet ik graag,
Een Burry, een Kasje,
Een Beuzem, een Quasje,
Daar speul ik meê alle daag;
Een Suiker-koekje, en een Trom,
Zoo dans ik om mijn Schoentje om,
En zegge lustig met malkaar,
God loont tot op een ander jaar.
3.
O Bisschop vol schoonheid,
Ons oude gewoonheid
Doet ons u roepen aan:
Een Popje, een Hondtje,
Wat zoets voor ons Mondtje,
Om mede na School te gaan;
Een Mannetje met een Paarde-slee:
Doch al wat Sinter Klaas brengt mee,
[p. 47]
Is voor ons Jeugt zo wel gestelt,
Als duizent zakken vol van gelt.
4.
Ay brengt ons een Mantje,
Een Wieg, en Ledekantje,
Een Stoel, met een Bakermat;
Een Tafel met Peeren,
Een Betje vol Veeren;
De groote Kinder-schat,
Daar meê is onze Schoen genoegt;
En ‘t hart tot dankbaarheden voegt.
Het geen wy wenschen u tot loon,
Dat is den hoogen Hemel schoon.
5.
Dit is voor de Kinderen,
Die niemand en hinderen,
Mijn uytverkooren Vrouw,
Wat zal ik bedenken,
[p. 48]
Om u nu te schenken,
Voor u getrouwe trouw?
Drie kusjes vol van minnelijkheit,
Mijn liefde tot u zinnelijkheit,
Gedienstig na u lief oogmerk,
Al ‘t ander is maar Kinder – werk.
Klaas Seep. ‘t Smet en ‘t reinigt.
Auteur: boekje: Anoniem, gedicht: Claas Seep
Jaar: 1654
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1654 – Het tweede deel van de koddige Olipodrigo
Pagina: 45

Kenmerken:
  1. Combinatie Heilige en Volkse Sinter Klaas (Duorol)
  2. Goedheiligman/goedhuwelijksman
  3. Schoen zetten, sok ophangen, mandje/korfje opzetten, stoeltje zetten
  4. Snoepgoed