1860 – met de groote bisschopsmuts op het hoofd en voor het overige gehuld in een wollenkleed of in een beddelaken, vergezeld van zijnen minder heiligen dienaar, Pluto, Zwarteman, of knecht Ruprecht geheeten.”

Opmerking: In het boek wordt met name gepraat over Duitsland.

Deze informatie staat in het hoofdstuk Het joelfeest der Heidenen.


“De gedenkdag van den kinderlievenden bisschop werd voor eene halve eeuw in de meeste landen van Europa gevierd, en er bevond zich bijna geen burgergezin, waar hij op den 6den December niet persoonlijk verscheen, met de groote bisschopsmuts op het hoofd en voor het overige gehuld in een wollenkleed of in een beddelaken, vergezeld van zijnen minder heiligen dienaar, Pluto, Zwarteman, of knecht Ruprecht geheeten.” Deze was hem, volgens de overlevering, zoowel behulpzaam bij de noodzakelijke inkoopen, als hij hem diende tot pakezel, en eindelijk bijstond, om de ongehoorzame en ondeugende kinderen met schrik te vervullen.”

Auteur: Hartman jr., H.G. (voor het hoofdstuk)
Jaar: 1860
Land(en): Nederland en Duitsland
Tekstbron:
  1. 1860 – Europa
Pagina: 266 t/m 288