1940 – Een ludiek protest tegen de verduistering.

Een ludiek protest tegen de verduistering.

Net zoiets als een groene Sinterklaas om een ander maatschappelijk onderwerp (eerlijke chocolade in chocoladeletters bijvoorbeeld) aan te snijden. Geen werkelijke verandering in de geest van het feest.

Zonder de tekst eronder gaat onderstaande foto ook wel rond als “bewijs” dat Witte Pieten ooit gangbaar waren. Dit is onjuist.

Ook uit waarschijnlijk pedagogische overwegingen zien we een enkele keer een witte Piet opduiken op een foto of in een kinderboekje. Veel navolging hebben deze intitiatieven niet gehad.


Jaar: 1940
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1940 – Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad