Schilderijen

Er zijn diverse schilderijen en tekeningen van het Sint Nicolaasfeest gemaakt. Ontdek ze hier en kijk mee naar bekende zaken zoals, de schoorsteen, een zak, een roe, maskerade, letters en ander snoepgoed, schoen zetten, cadeautjes, wat er allemaal te zien is aan attributen en onderdelen van het feest die we vandaag de dag nog steeds kunnen herkennen.

Een vrolijke ‘morgen’ in 1687, geschilderd door Cornelis Dusart. Het is Sint Nicolaas ochtend in een eenvoudig gezin. Rond het kleine stoeltje op de voorgrond heeft Sint Nicolaas zijn gaven uitgestald: bekende zaken als de golfstok, trekpaard, vruchten en noten. Een bijzonder detail zijn de drie letters die op het stoeltje liggen: een T, een B en een D van suikergoed of koek. Zouden het de intitialen van de drie kinderen kunnen zijn? Het geeft in ieder geval aan dat in de zeventiende eeuw al snoepletters gebruikt zijn op het feest van Sint Nicolaas.