1687 – Een vrolijke ‘morgen’ , Cornelis Dusart. Sint Nicolaas ochtend in een eenvoudig gezin.

Omschrijving:

Een vrolijke ‘morgen’ in 1687, Cornelis Dusart. Sint Nicolaas ochtend in een eenvoudig gezin. Een bijzonder detail zijn de drie letters die op het stoeltje liggen: een T, een B en een D van suikergoed of koek. Zouden het de intitialen van de drie kinderen kunnen zijn? Het geeft in ieder geval aan dat in de zeventiende eeuw al snoepletters gebruikt zijn op het feest van Sint Nicolaas. Bijzonder is dat het stoeltje gebruikt wordt als een soort Sinterklaastafel, waarover u elders meer kunt lezen. Ook is het een vorm van de schoen zetten.

Schilder:Dusart, Cornelis
Jaar:1687
Kenmerken
  1. Geschenken geven
  2. Letters, van deeg, banket of chocola
  3. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet
  4. Sinterklaastafel met geschenken in huis
  5. Snoepgoed
Teksten:
  1. 1828 – Wij denken om geen’ zwarten man, Maar wel om het loon der deugd.” (uit: 1828 - “Leerzame dichtstukjes voor kinderen”, auteur: Hazeu, Johannes (Czn.))
  2. 1880 – Lange tijd werd in West-Friesland door de kinderen op de avond van vijf december ‘stoeltje gezet’. (uit: 1900 - Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun jonge jaren, auteur: Zwaagdijk, M.)