1549 – Monstrans ( Oude Kerk – Amsterdam)

Omschrijving:

Deze bijna 1 meter hoge zilveren monstrans is een ‘eervolle vitrine’ voor het allerheiligste binnen het rooms-katholieke geloof: de gewijde hostie. Je vindt deze in de glazen cilinder in het midden. De zogenaamde sacramentsmonstrans dateert uit 1549 en werd aangekocht voor de Oude Kerk. Hij verving de zilveren monstrans die in 1547 werd gestolen uit het sacramentshuis. De monstrans was reeds versmolten toen de dader werd gepakt. In 1549 kreeg de kerk deze nieuwe monstrans, die 610 gulden kostte. Een bedrag dat meer dan zeven maal een jaarloon was van een geschoolde bouwvakker. In de monstrans is een kostbare saffier verwerkt. Deze werd geschonken door Cornelis Jacobsz, kerkmeester en later burgemeester. In deze periode was er een grote offerbereidheid onder de rijke Amsterdamse katholieken. De monstrans is 98 centimeter hoog en weegt 9 kilo.

Toen er na de Alteratie geen bestemming meer was voor het kerkzilver werd de monstrans verkocht voor de zilverwaarde. Cornelis Jacobsz. kocht hem en nam hem mee naar Kalkar, net over de Duitse grens bij Nijmegen. Later schonk hij deze aan de Sint-Nicolaaskerk daar.

Bron tekst – foto: www.oudekerk.nl

Jaar:2024
Land:
  1. Nederland