14e – 15e eeuw – St. Nicolaas hoog tegen het gewelf van de Oude Kerk (Amsterdam)

Omschrijving:

14e – 15e eeuw – St. Nicolaas hoog tegen het gewelf van de Oude Kerk – Amsterdam
Wie omhoog kijkt in de Oude Kerk, ziet boven op het gewelf ronde versieringen. Het zijn gewelfschotels met daarop meestal heiligen afgebeeld. Sint-Nicolaas, de beschermheilige van De Oude Kerk, is vaak afgebeeld. De schotels werden net als de schilderingen vaak geschonken door voorname burgers, bestuurders, gilden of schutterijen. Omdat de schotels zo hoog zitten, konden de calvinisten die de kerk in 1578 ontdeden van alle heiligenbeelden en andere ‘paapse’ elementen er niet bij.

Jaar:1400
Land:
  1. Nederland
Kenmerken
  1. De heilige Sint Nicolaas