Het ontstaan van het Sint & Pietengilde

Harold Verwoert en Marc Giling, zelf vertolkers van respectievelijk Zwarte Piet en Sinterklaas, hebben beiden een enorme passie voor het Sinterklaasfeest en zetten zich daar al vele jaren voor in.

Omdat zij ontdaan waren door het feit dat er een maatschappelijke discussie ontstond die ook steeds feller werd, probeerden zij niet alleen het positieve gevoel te behouden, maar ook de vele vertolkers in Nederland met elkaar te verbinden binnen het zogenoemde Pietengilde, om hen zodoende een stem te geven binnen de maatschappelijke discussie. Zij vonden en vinden het van groot belang, dat als er een discussie gaande is over Zwarte Pieten, die ook hun zegje moeten kunnen doen, maar zij hechten er ook waarde aan om de achterban (de vertolkers) bewust te maken van de kritiek die binnen die discussie soms terecht was, wanneer het bijvoorbeeld gaat om mogelijke discriminatoire elementen. Dit in geval er vertolkers zijn die zich daar nog schuldig aan maken.

Kortom, met respect voor de mening en het gevoel van tegenstanders, willen zij graag een eerlijk en onderbouwd tegengeluid te geven namens de vertolkers. Ter ondersteuning daarvan zorgden zij ervoor, gesteund door vrijwilligers, dat er een juiste en goede beschrijving kwam van de historie van het Sinterklaasfeest, waarbij Zwarte Piet een belangrijke rol innam.

Maar toen er halverwege 2014 door een rechter in Amsterdam, in een zaak tegen Burgemeester Van der Laan betreffende een intochtvergunning, een uitspraak werd gedaan betreffende vermeend racistische trekken van de figuur Zwarte Piet, ging dat Harold Verwoert en Marc Giling te ver. De rechter in kwestie gaf hierbij namelijk aan dat Zwarte Piet een negatieve stereotypering van de zwarte medemens zou zijn. Een dergelijke uitspraak zou er dan voor kunnen zorgen dat iedere keer als er iemand op basis van die uitspraak bezwaar zou maken tegen een openbare Sinterklaasviering, de organisatoren op basis van die uitspraak de Zwarte Pieten dan in de  ban zouden moeten doen. Daarom hebben zij toen besloten om van het Pietengilde een Stichting te maken en samen met de gemeente Amsterdam tegen die uitspraak in hoger beroep te gaan. Onder andere door middel van een crowdfundingsactie kregen zij de benodigde financiën bij elkaar om dit door te zetten. Samen met hun advocaat,  mr. Linders van buro Brandeis hebben zij ervoor gezorgd dat de uitspraak via de Raad van State op 16 oktober 2014 is vernietigd.

Daarna werkten zij door aan een goede kennisbank over de historie van de traditie. Omdat de traditie niet alleen om Zwarte Piet draait, besloten zij dit te doen vanuit een Stichting die de gehele traditie van het Sinterklaasfeest omarmt. Daarom werd Stichting Sint en Pietengilde opgericht. Vanaf dat moment lieten zij de meer actiegerichte aanpak vanwege het hoger beroep ook varen, ten einde zich los van de discussie op het erfgoed te richten. Gedurende die tijd en tijdens het werk voor het samenstellen van die kennisbank over de historie van het Sinterklaasfeest, bemerkten Harold en Marc dat de traditie nog steeds niet op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland stond en dat daar op dat moment ook geen lopende aanvragen meer voor liepen. In afstemming met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (tegenwoordig Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) zijn zij vervolgens de procedure aangegaan om het feest op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland te krijgen en zich in te zetten voor alle daarbij behorende zorgtaken.

Dit is op 15 januari 2015 officieel bekrachtigd ten kantore van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN, voorheen VIE). Elke twee jaar wordt samen met het Kenniscentrum de erfgoedzorg in de afgelopen periode geëvalueerd en worden borginsacties voor de komende periode benoemd. De evaluatie en nieuwe borgingsacties zijn in orde en dus zullen wij over twee jaar weer opnieuw evalueren.

Over de taken die horen bij de erfgoedzorg kunt u meer lezen op de pagina Erfgoedzorgplan.

schoen-en-pakjes-rondje snoep-3-rondje