Brief van school aan ouders

Beste ouders, verzorgers,

U heeft het in de media wellicht al gelezen dat er bij diverse schoolbesturen in het land werd besloten dat zij rond de Sinterklaasviering op scholen de Zwarte Piet in fases willen aanpassen m.b.t. vermeende negatieve stereotyperingen. De redenen die zij daarbij aandragen, o.a. dat zij een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens niet mogen negeren, worden door veel scholen echter niet gesteund. De uitspraak moet echter als advies gezien worden, maar niet als verplichting. Precies zoals ook de overheid het als advies ziet. De uitspraak is immers ook discutabel. In de mediaberichten werden scholen benoemd in Den Haag, Rivierenland, Utrecht en Rotterdam. Er zijn echter vele scholen in die gebieden die het hier zeker niet mee eens zijn en die dat besluit dan ook naast zich neerleggen. Ook wij hebben als school over dit onderwerp nagedacht.

Wij volgen als school uiteraard ook de maatschappelijke discussie, waar nog weinig duidelijkheid over bestaat. Het is daarom moeilijk voor de school om zowel rekening te houden met een meerderheid die wil dat de traditie blijft, als een minderheid die wil dat zaken veranderen. Daarom hebben wij besloten om vooralsnog geen grote veranderingen te doen en verdere ontwikkelingen voorlopig af te wachten.

Daarbij is het Sinterklaasfeest, zoals wij dit nu kennen en vieren, gebaseerd op zeer oude vieringen van de winterzonnewende. Een volksfeest waarin licht en duisternis (wit en zwart) centraal stonden. Hierover valt genoeg terug te lezen in diverse titels, websites en uitgaven die hier dieper op ingaan. Die feesten gaan terug tot in de steentijd en hebben dus geen enkele verbinding met het slavernijverleden. En aangezien wij als school van mening zijn dat er ook niets racistisch is aan Zwarte Piet, wetende dat het zwart van Piet dus ook vanuit een eeuwenoude zwartschminktraditie stamt en geen huidskleur voorstelt, hebben wij besloten om de traditie te volgen zoals deze in het land wordt gevierd. En dat is op dit moment dus met de traditionele Zwarte Piet. Het idee dat de verschijning van Zwarte Piet onbewust een beeld zou opwekken bij kinderen dat gekleurde mensen dom of onhandig zouden zijn, zoals in de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens wordt aangegeven, vinden wij eerder een punt voor educatie om kinderen al vroeg duidelijk te maken dat Zwarte Piet niets te maken heeft met gekleurde mensen.

Wel zullen wij er voor waken dat de wijze waarop Zwarte Piet wordt geschminkt zodanig is dat typeringen die mogelijk wel als discriminatoir gezien kunnen worden, niet voorkomen. Dit mede conform het advies van het Sint en Pietengilde. Zo zullen de Pieten geen overdreven groot geschminkte lippen hebben, maar zich netjes binnen de eigen lipgrens schminken. En zullen zij geen krompraat spreken. Ook zullen zij geen kroeshaar dragen maar een grovere krul of andersoortig haar. Een gelijkheid tussen Sint en Zwarte Piet was er al en zal zo blijven. Het zwart van de Piet hebben we hierboven al aangegeven.

Tot slot beseffen wij wel dat er blijkbaar soms gekleurde kinderen zijn die uitgescholden worden voor Zwarte Piet. Het is logisch dat een kind zich dan gekwetst voelt en daar moeten we tegen optreden. Dat mogen we uiteraard niet negeren en dat doen we ook niet. Als blijkt dat een kind inderdaad gepest zou worden, dan moeten wij als school samen met de ouders, als opvoeders optreden om dat verder te voorkomen. Dat dit wel eens gebeurt, betekent niet dat Zwarte Piet als sprookjesfiguur daar de oorzaak van is.

Zwarte Piet is en blijft bij ons dus welkom zoals hij is. En als dat in de toekomst verandert, zoals hij dat altijd al deed, veranderen wij mee. Maar wel conform de wijze waarop de maatschappij dat bepaalt.