Brief aan VN

Brief aan Verenigde Naties, 31 augustus 2015

Naar aanleiding van de al enkele jaren durende publieke discussie over het Nederlandse Sinterklaasfeest, met name over de rol van Zwarte Piet, en de toenemende bemoeienis van de Verenigde Naties met dit oerhollandse familiefeest heeft het Sint en Pietengilde besloten om een open brief te sturen aan de leden van de Verenigde Naties. Het betreft een uitgebreid document dat veel informatie bevat over de historische en culturele achtergronden van het Sinterklaasfeest.

Wij hebben gemerkt dat er, getuige hun aanbevelingen, veel misverstanden zijn over het Sinterklaasfeest bij leden van de Verenigde Naties en soms ook bij de buitenlandse media. Zij blijken vaak te oordelen op basis van verkeerde informatie en/of vooroordelen. Bekend is de opmerking van Verene Shepherd, voorzitter Working Group of Experts on People of African Descent van de OHCHR, die kennelijk in de veronderstelling verkeerde dat Sinterklaas een tweede Nederlandse Kerstman is.

Ook over de figuur Zwarte Piet en de rol die hij speelde in de culturele traditie van het Sinterklaasfeest bestaan vele misverstanden, waaraan vaak allerlei beschuldigingen van vermeend racisme gekoppeld worden door anti-Zwarte-Piet-activisten. Met name worden keer op keer suggestieve verbanden gelegd met kolonialisme en slavernij, verbanden die zoals wij hopen aan te tonen in de meeste gevallen onjuist zijn.

Wel zullen wij erop ingaan dat de representatie van Zwarte Piet zoals die op sommige momenten in de geschiedenis werd weergegeven begrijpelijkerwijze op bezwaren stuit en tot discussie leidt; die bezwaren delen wij als Sint en Pietengilde en wij willen ons ervoor inzetten dat deze wijze van Zwarte Piet uitbeelden of spelen waaraan mensen met een donkere huidskleur aanstoot zouden kunnen nemen, niet meer voor zal komen.

Het Sint en Pietengilde neemt uitdrukkelijk afstand van alle intimidatie en bedreigingen (van beide kanten) die zich helaas voordoen bij deze discussie. Wij doen een klemmend beroep op een ieder om de discussie te voeren op basis van argumenten. Geweld, dreiging met geweld en/of intimidatiepraktijken zijn nooit of te nimmer acceptabel.

Dit neemt niet weg dat Zwarte Piet een belangrijke, cruciale rol heeft in dit familiefeest en dat hem beroven van zijn kleur in onze ogen een onaanvaardbaar ingrijpen zou zijn in een eeuwenoud cultureel erfgoed. Daarmee zou de magie, de spanning, het ongrijpbare van de figuur van Zwarte Piet verloren gaan, ook in de fantasiewereld van kinderen.

We lichten toe in de open brief dat het Sinterklaasfeest niet alleen een grote emotionele waarde heeft voor Nederlanders als traditie waarbij de geborgenheid van het gezin en de onschuld van het kind symbolisch worden gevierd,  maar ook in de loop der tijden uitgroeide tot een belangrijk symbool van natievorming, een symbool van nationale eenheid.

Het Sint en Pietengilde denkt daarom een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de discussie en ook bij te dragen aan een beter begrip bij organisaties zoals de Verenigde Naties door in deze open brief veel  informatie te geven over de achtergronden van deze eeuwenoude Nederlandse en familiefeest.

Een familiefeest, dat wij rekenen tot het culturele erfgoed van Nederland.

Nederlandstalig document ook te downloaden op:
https://www.sintenpietengilde.nl/Openbrief-VN.pdf

Engelse versie te downloaden op:
https://www.sintenpietengilde.nl/Openletter-UN.pdf

Contact over dit bericht:
info@sintenpietengilde.nl