1659 – St. Nicolaas- of Comansgilde (gevelsteen)

Omschrijving:

Geschiedenis: De gevelsteen van het hofje stond in 1622, na de Reformatie, op een door het kerkbestuur opgestelde lijst, waarop een aantal voorwerpen waren vermeld, die uit het straatbeeld verwijderd dien- den te worden. Of dit voornemen ook ten uitvoer is gebracht wordt niet vermeld, maar toen in 1659 een nieuwe toegangspoort naar het hof)e werd gebouwd kreeg de gevelsteen hierin een plaats boven de deur. Daarna is de steen toch nog een keer verwijderd, want tijdens recentelijk restauratiewerk aan het achterliggende gildehuis werd de gevelsteen onder de vloer teruggevonden. Sint Nicolaas prijkt sindsdien weer boven de toegangspoort van het voormalige hofje. Voormalig, want het hofje werd in 1871 gesloopt. Alleen de poort en het gildehuis zijn bewaard

(Laatste restant van het Comanshofje, gesticht door het St. Nicolaas- of Comansgilde (Koopmansgilde) in 1613. Oorspronkelijk 11 woningen, tot 1854 in gebruik geweest. Gesloopt in 1871. Haarlem)

De afbeelding op de gevelsteen toont ons St. Nicolaas, beschermheilige van het Comansgilde, met twee kinderen in een ten dele smekende, ten dele devote houding. De Sint, ook voor deze kindertjes blijkbaar de traditionele stok achter de deur, wijst vermanend op het gildenwapen in de linkerbovenhoek; een schaal der gerechtigheid aan een uit een soort wolkenmotief gestoken arm.

Haarlem – Witte Herenstraat 30

Jaar:2024
Land:
  1. Nederland
Kenmerken
  1. De heilige Sint Nicolaas
Legenden
  1. Drie Meisjes (bruidsschat) (Legenda Aurea)