1828 – Wij denken om geen’ zwarten man, Maar wel om het loon der deugd.”

Voor Vrijer zie de illustratie.

Het stoeltje zetten als variant op het schoen zetten, zien we hier terug op de illustratie. Zie hiervoor ook het schilderij van Dusart en deze tekst.


“Sint Nikolaas Avond.

Jantje

Piet! weet gij iets van sint Niklaas?
Ik weet er nog niets van.

Pietje
Hij komt altijd met veel geraas,
Maar ’t is een goede man.

Jantje
Maar wie speelt dan voor sint Niklaas,
“Die kindren schrikken doet?
En roept, metgrof en luid geraas:
Zijn al de kindren zoet?

Mietje
Wij weten van geen’ Sint Niklaas,
Want vader geeft altijd
Ons, zonder eenig schrik geraas,
Iets goeds voor onze vlijt. 

Pietje

Dat is veel beter, lieve Jan!
Dit geeft ons ware vreugd;
Wij denken om geen’ zwarten man,
Maar wel om het loon der deugd.”

Auteur: Hazeu, Johannes (Czn.)
Jaar: 1828
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1828 – “Leerzame dichtstukjes voor kinderen”
Pagina: 62 t/m 65

Kenmerken:
  1. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas
Schilderijen:
  1. 1687 – Een vrolijke ‘morgen’ , Cornelis Dusart. Sint Nicolaas ochtend in een eenvoudig gezin.
Illustratie:
  1. 1828 – St. Nicolaasavond