1840 – Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten


Opmerkingen:

De naam Piet is afgeleid van ‘den Pieterman’.  Een Pieterman is een houten beeld dat een oude man moest voorstellen. Het werd vaak als speelgoed gegeven, gebruikt  ter versiering op schouwen en als decoratie op schepen bevestigd. De naam Pieterman wordt niet direct voor de duivel gebruikt, maar stamt wel af van de huisgeesten die weer via de omweg van ondeugendheid ook weer duivelsachtig konden zijn.

Meer informatie over Zwarte Piet vindt u hier.


” …daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten, die voor en na de invoering des Christendoms in ons volksgeloof aanwezig waren, Kaboutermannetjes, Werkgeesten enz. vroeger ook Goede Kinderen genoemd. …”

Auteur: Niermeyer, Anthonie
Jaar: 1840
Land(en): Nederland en Duitsland
Tekstbron:
  1. 1840 – ‘Verhandeling over het Booze wezen in het bijgeloof onzer natie’
Pagina: 22-25

Illustratie:
  1. 1875 – St. Nicolas Valse pour Piano