1858 – wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.”

Meer over Zwarte Piet

In dit boek wordt Heintje Pik omschreven:


“Zoo stelt men zich den duivel in Nederland voor als een over geheel het ligchaam, zwart, kortharig mensch met een menschenvoet, een paardenpoot en eenen koestaart, wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.”

Auteur: Teenstra, M.D.
Jaar: 1858
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1858 – Volksvooroordelen en bijgeloof

Illustratie:
  1. 1875 – St. Nicolas Valse pour Piano