1815 – daarom is het bangmaken van jonge kinderen, voor bullebakken, zwarte mannen, voor St. Nicolaas, of wat van die natuur meer zij hoogst berispelijk

Opmerking: Ook de bullebak hoort tot de duivels, geesten en spoken.

 


“Leentje.                                                                                                                                                                      Zoo bang te wezen is toch wel ongelukkig, niet waar vader?

Vader.                                                                                                                                                                        Zeer ongelukkig, lief meisje, en daarom is het bangmaken van jonge kinderen, voor bullebakken, zwarte mannen, voor St. Nicolaas, of wat van die natuur meer zij hoogst berispelijk; er zijn voorbeelden dat men jonge kinderen bang heeft gemaakt, het welk stuiptrekkingen op den hals haalde, die hen altijd zijn bijgebleven.

Auteur: Fokke, Arend (Simonsz)
Jaar: 1815
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1815 – “Volkomen Apotheek, of Artzenijwinkel voor Bange kinderen, bevattende de heilzaamste middelen”
Pagina: 77,78