1796 – Niet alleen op Sint Niklaas avond […] Ten deezen einde slaat dan iemand uit het huisgezin een wit bedde laken om het hoofd, neemt een dikke knods in de hand en koomt met een kattengemauw of hondengehuil de trappen op, of af….

Auteur: Heijningen Bosch, van, Mattheu
Jaar: 1796
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1796 – “Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man”
Pagina: 7

Kenmerken:
  1. Kindervreter – Kindereter