1280 – … I bunre lants… ende heit Senter Claus bunre

Opmerking: De naam Sinterklaas is veel ouder dan de bewering die je soms hoort dat het de naam was die in de reformatie door het protestantse volksdeel werd gebruikt voor Sint Nicolaas. De heilige die overigens ook helemaal niet verdween in die tijd maar zich vermengde met de zwarte knecht en zo in de duorol rondging.


Sinterklaas van Oudenbiezen

Sinterklaas hoef ik aan niemand voor te stellen; Oudenbiezen is de naam van de voormalige Commanderij van de Duitse Orde in Rijkhoven (Belgisch Limburg), waarvan de gebouwen nu – met quasi-archaïserende spelling – Alden Biezen heten(1). Het is daarnaast de doordeweekse naam van Het oudste goederenregister van Oudenbiezen(1280-1344), dat in 1965 door Buntinx en Gysseling werd uitgegeven.

In deze tekst treedt, voor zover ik weet, de eerste Nederlandse Sinterklaas op en wel als naamgever (gever: een oude gewoonte blijkbaar) van een zeker perceel land: … I bunre lants… ende heit Senter Claus bunre [1280], p. 79.

 

 

SENTERCLAESBUNRE

Woordsoort: znw.o.

Modern lemma: Sinterklaasbunder

Oudste attestatie: Rijkhoven, Limburg, 1283

Frequentie: totaal: 3, ambt.: 3

Aangetroffen spelling: senter cloes bunre

Morfologie: Uit het bnw. sente ‘heilig’, de mannelijke persoonsnaam claes ‘Nicolaas’ en het znw. bunre ‘bunder’. Voor de verklaring van de vorm senter, vgl. Pijnenburg 1988.

Flexie:  ns

Korte betekenis: Sinterklaasbunder

1. Sinterklaasbunder; stuk land te Rijkhoven (prov. Limburg (B)). Vermoedelijk was de opbrengst bestemd voor een Sint-Niklaasaltaar. 
Semantische klasse: Aardr.naam, Veldnaam
link: klik ook hier
Auteur: Anoniem
Jaar: 1280
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1280 (in: 1988) – Naamkunde. Jaargang 20