1938 – “Dat weet ik, ” antwoordde Piet. “‘t Spijt Sint Nicolaas dat hij niet zelf mee kan komen, maar hij voelt zich niet zo erg prettig. Daarom heeft de Sint mij gestuurd om den kinderen wat te geven.”

Auteur: Brinkgreve-Entrop, J.H.
Jaar: 1938
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1938 – Vier zusjes
Pagina: 154 e.v.