1850 – Deel suiker, lekkers, marsepijn Aan kind’ren, die gehoorzaam zijn

“Sint Nicolaas! o Kindervriend;
Door kind’ren eens zóó teêr bemind;
‘K wil U een liedje wijden!
Deel suiker, lekkers, marsepijn
Aan kind’ren, die gehoorzaam zijn,
Ik zal ’t hun niet benijden!”

Auteur: Vink, N
Jaar: 1850
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1850 – “Sint Nicolaas”
Pagina: 1 t/m 23