1668 – Kupido schoen-zetter – “Om Sinter Klaes, en hy verzocht, Dat hy zijn Schoentje brengen moght”


Opmerking:

het gaat om roet, de schoorsteen wordt hier niet in genoemd.

Kupido is kennelijk niet zo braaf als hij doet voorkomen.

Het lijkt erop dat hier slechts de Heilige Sinterklaas bedoeld is. Alhoewel hij niet als Sint Nicolaas wordt aangeduid.


 

‘t IS noch niet lang’ geleden, dat
Het al beziende Zonnen-radt
Liep in de Schutters blauwe baen,
En quam vast op den Steenbok aen:
Wanneer de Kinders blye dagh
Sinter Klaes te komen plagh;
Omtrent in die tijdt bad de Zoon
Van Venus al de hooge Go’on,
“Om Sinter Klaes, en hy verzocht,
Dat hy zijn Schoentje brengen moght”

“Kupido kreet, het koord’, het spoogh,
En riep met tranen in het oogh.
Merkuri loos’ en valsche vriendt,
Heb ik dit ooit aen u verdient.
Ha valsche zuiker! buiten zoet:
Maer binnen niet als enkel roet.
Wel zeid Jupijn, weet ghy wel kindt,
Dat ghy de zuiker zelver zint?
Ghy schijnt van buiten ook wel goedt.
Maer zijt een deughniet in uw’ bloedt.
Ghy weet uw’ zoeten kroezen kop
Zoo euvel net te cieren op; “

Auteur: Beets, Johan
Jaar: 1668
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1668 – Dichtkonst van verscheide stoffen

Kenmerken:
  1. Concilie van Nicea
  2. De heilige Sint Nicolaas
  3. Geschenken geven
  4. Schoen zetten, sok ophangen, mandje/korfje opzetten, stoeltje zetten
  5. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet