1752 – Dat Sinter-klaas Den ouden baas…Opmerkingen:

Deze tekst is gelijk aan “Sinterklaaszang, aan Fillis” uit Jan de Regts mengel-dichten.(1718) De stem is hier echter anders: Als ’t begind, ook is Fillis, Filis geworden.
In het lied komt een verwijzing voor naar iets Spaans (“Spaanse klikken)”. In het zelfde lied komt de tekst “Moet loopen voor sint felten, voor sint felten” voor. Meer over Sint Felten lees je door te klikken op Sint Felten.

Ook hier wordt gesproken over “op stelten” hetgeen verbonden is met het Wild Geraas.

 


 

“Van St. Nicolaas.

Stem: Als ’t begind.

Dat Sinter-klaas Den ouden baas,
Kan loopen voor St. felten, voor St. felten
Hy helpt maar met groot geraas,
De geheel Stad op stelten,
Anders doet hy niet, Filis, Filis,
Anders doet hy niet g’lijkje ziet.
Hy had gezeyd, Een brave Meyd
Aan my te zullen schenken, Zullen schenken,
Daar hy mêe ’t Jaar ontzeyd,
Is dat my regt bedenken,
Spreekt eens helder uyt; Filis, Filis,
Spreekt eens helder uyt, Is ’t niet verbruyd.
Doe’k was een Kind Scheen hy my vrind
En gaf my Spaanze Klikke, Spaanze Klikke
Met nieuwe Klootjes, Schaats en Lint
Een Prik-flee om mee te prikken,
Maar nu reyd hy my; Filis Filis,
Maar nu reyd hy my Gestadig voorby,
Een anders Kooy, Daar heeft hy mooy,
Wat goeds voor uyt gekeeken, Uyt gekeeken
Om my in ’t end, wat gorlegooy,
Slegts in de hand te steeken,
Dat hem missen zal, Filis, Filis,
Dat hem missen zal In dit geval.
Ik wil, ik wil, Geen albedil,
En trony vol van rimpels, Vol van rimpels
Geen Bocheljoentje, met een Bril,
Verslingerd op de pimpels-pil,
Ook geen booze kop, Filis, Filis,
Ook geen booze kop, Nog doenden-dop.
’t Ben noyt bereyd Tot lelikheyd:
Die my doet klappertande: Klappertande:
Daar my een welgemaakte Meyd,
Doet als een Pikstok branden,
Dog een zuyvere gloed, Filis, Filis,
Dog een zuyv’re gloed Onsteeks mijn Bloed
Goed-heylig Man, Die Gryzert kan,
My vry zijn gunst ontzeggen, Gunst ontzeggen,
En doe my eeuwig in de ban,
Hy zal my noit ontleggen,
Dat ik u bemin, Filis, Filis,
Dat ik u bemin, Met Ziel en zin.”

Auteur: nn
Jaar: 1752
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1752 – Thirsis Minnewit

Illustratie:
  1. 1750 – De Sinterklaaskermis