1714 – maar ‘t vechten als de Nikker haaten, […] O!, Sint Velten. Hoe reyde daar de Droes op stelten.

Opmerking: Droes is een ander woord voor demon of duivel.

Een van de sprekers in het boek is de Harlekijn (Harlequin), deze figuur komt evenals de Nar ook bij of als de zwarte of gemaskerde Sinter Klaas voor.

In de titel van het boek komt de Rarikiek voor. Dit is een kijkkast waarmee men op kermissen tegen betaling onder andere veldslagen en beroemdheden kon bekijken.


Auteur: Gyzen, Jan van
Jaar: 1714
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1714 – Jan van Gyzens Harlequin, met de rarikiek (=kijkkast!)
Pagina: blad 2 van het 7e deel