1931 – een representant van die dooden, en van den zwarten knecht (Ruprecht) zou dan hetzelfde gezegd kunnen worden, dit verklaart tevens zijn zwarte kleur. […] kaboutermannetjes.

Auteur: Grolman, Hermina C.A.
Jaar: 1931
Land(en): Duitsland en Nederland
Tekstbron:
  1. 1931 – Nederlandsche volksgebruiken naar oorsprong en beteekenis