1923 – Ook zal ik niet met Grimm…deze midwinterfiguur uitsluitend aanvaarden als een gekerstende Wodan-herinnering…

Uit deze opmerking van Van der Ven zelf blijkt dat de stelling zoals op Wikipedia (over Zwarte Piet) zonder bron geponeerd is (d,d. 17-1-2018) als zou D. J. van der Ven deze theorieën voetsstoots overnemen, niet klopt. Hier is weer eens de nuance op zijn plaats. Verder ligt het ook volgens de schrijver Louis Janssen allemaal genuanceerder dan men denkt. Mythologie speelt wel degelijk een rol in de historie van het Sinterklaasfeest. Zelfs Meissen ziet de verbondenheid met de mythologische Wilde Jacht waarin Wodan (door hem als duivelsnaam geïdentificeerd) en zijn gevolg zeer zeker een rol speelt. (Karl Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande ed. 1981 p. 452 en 462)

Auteur: Ven, van der D.J.
Jaar: 1923
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1923 – Ons eigen tijdschrift, nr. 2
Pagina: 41

Illustratie:
  1. 1923 – Het Texelsche Sinterklaasspel (meerdere afbeeldingen en verwijzing naar brontekst)