1959 – Zwarte Piet sprak Nederlands, maar Sint zei alles in het Spaans. Piet vertaalde wat hij zei…

Auteur: Grant, Emily
Jaar: 1959
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1959 – Friese koerier :
Pagina: 17