1866 – “die voorstelling dat Sint-Nicolaas gevolgd door een knecht, rondrijdt op zijn witten schimmel slechts eene wijziging van de reis, die Wodan, de god der elementen, ’s winters deed met zijn knecht Ruprecht, om overal zegen te verspreiden.”

Opmerkingen:

In het boekje staan diverse Sinterklaasverhalen. In dit speciefieke verhaal van p. 175 t/m p.181 verwijst de hoofdrolspeelster naar het boek van Eelco Verwijs om een en ander aan haar bezoekster uit te leggen.

 

In het boek worden verder ook een aantal legenden van de heilige Sint Nicolaas besproken. (vanaf p. 204)

 


“Ik geef mijn boden haar gewone Sint-Nicolaasgift en daarmede is alles afgedaan.”

“die voorstelling dat Sint-Nicolaas gevolgd door een knecht, rondrijdt op zijn witten schimmel slechts eene wijziging van de reis, die Wodan, de god der elementen, ’s winters deed met zijn knecht Ruprecht, om overal zegen te verspreiden.”

“Zo is in de gewoonte om vrijers en vrijsters van taaitaai te geven, een herinnering aan Fro, den vroolijkmakenden god van liefde, vrede en echt.””

Auteur: Agatha (pseud. van Reinoudina de Goeje.)
Jaar: 1866
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1866 – Eene surprise
Pagina: 175 t/m 181

Legenden:
  1. Drie Meisjes (bruidsschat) (Legenda Aurea)
  2. Legende van de drie studenten
  3. Redding van de zoon van de edelman
  4. Redding van het kind in het kokende water van het badje