1819 – als gij niet stil zijt, dan komt de zwarte man! Als gij het niet spoedig doet, dan zal St. Nicolaas u medenemen


Opmerking:

Het betreft een vertaling uit het Duits. Echter de tekst is geschreven door de uitgeverij. Het gaat hier dus om Sint Nicolaas in Nederland. Ook nu wordt ‘de zwarte man’ gelinkt aan Sint Nicolaas. Ook het bang maken van kinderen komt aan de orde hetgeen door de vertaler wordt afgekeurd.


 

“… door hun vrees in te boezemen voor het een of ander schrikbeeld:”Zoo zegt men b.v.: als gij niet stil zijt, dan komt de zwarte man! Als gij het niet spoedig doet, dan zal St. Nicolaas u medenemen enz. Van hier die vrees, welke de kinderen soms betoonen voor de eenzaamheid, voor de duisternis. Van hier de kiemen van het rampzaligst bijgeloof.”

 

Auteur: Ewald, Johann Ludwig
Jaar: 1819
Land(en): Duitsland, Nederland, en Zwitserland
Tekstbron:
  1. 1819 – De bestemming des huisselijken levens
Pagina: 52

Kenmerken:
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Combinatie Heilige en Volkse Sinter Klaas (Duorol)
  3. Duivels, geesten en spoken
  4. Zwart schmink