1871 – …ten slotte was de heilige bisschop ook geen moriaan…

Opmerkingen:

Educatie is altijd de eerste stap:

Onderscheiden, maar niet werkelijk te scheiden. In het stuk Zwarte Klaas is Zwarte Piet wordt uitgelegd hoe de ontwikkeling van de figuren is gegaan en dat er hoewel er soms onderscheid wordt gemaakt tussen de Heilige en zijn begeleider, een zodanige vermenging van de figuren heeft plaatsgevonden die we de duorol noemen dat ze feitelijk niet te scheiden zijn. Als zodanig is wat Ter Gouw hier beweerd over Zwarte Klaas ook van toepassing op Zwarte Piet die in de volksoverlevering een en dezelfde zijn. Hij is niet zwart omdat hij Moor zou zijn.

NB. Het feit dat Ter Gouw voor een plaatje kiest waarbij een bisschoppelijke figuur als de volkse Klaas op de schoorstenen is afgebeeld is als volgt te verklaren: In die tijd was de scheiding van de figuren wel bekend, maar er was ook nog een grote verbreiding van de duorol. Voor dit laatste is gekozen in de afbeelding. Zwarte Piet vinden we ook op deze kenmerkende manier afgebeeld die de overeenkomst tussen beide benadrukt. Het feit dat hij in de tekst de knecht wel apart noemt, geeft aan dat hij weet heeft van deze scheiding van de duorol en hij geeft deze op deze manier wel een plaats.


Auteur: Gouw, ter, Jan
Jaar: 1871
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1871 – De Volksvermaken

Kenmerken:
  1. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas