1866 – De grooten noemen hem Geweten. – Gij noemt hem maar den Zwarten Man.

Opmerking:

In dit gedicht de vergelijking met de neger zoals deze figuur ook wordt vergeleken met een schoorsteenveger (maar niet gezegd wordt dat hij dat is.)

 

(Lees hier meer over de herkomst van Zwarte Piet en zijn verband met huis- en watergeesten waarbij deze laatsten ook Nikker worden genoemd.)

Sterker nog de Zwarte Man wordt aangeduid als het GEWETEN! En ook wordt aangegeven dat hij door dichte deuren kan komen omdat sloten hem niet hinderen. De opvoedkundige rol van het Sint Nicolaasfeest opnieuw benadrukt in deze tekst.

 

Over de illustratie… de middelste plaat heeft betrekking op het verhaal.


Auteur: Goeverneur, Johan Jacob Antonie en Berghuis, S
Jaar: 1866
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1866 – Laatste Sint Nicolaas
Pagina: 39, 40

Illustratie:
  1. 1866- Maar Vader dreigt, stil moet je wezen! “Ik zeg je, dat je vrede houdt!” […] Zoo aanstonds komt de Zwarte Man.”