1866- Maar Vader dreigt, stil moet je wezen! “Ik zeg je, dat je vrede houdt!” […] Zoo aanstonds komt de Zwarte Man.”

Met bij de illustratie horende verzen:

Opmerking: De schaduw achter Vader doet al enigzins denken aan de Zwarte Man (die zelfs door dichte deuren het huis in kan komen, zoals uit de rest van het gedicht blijkt.


DE ZWARTE MAN

Grootmoeke wil graag rustig lezen;
De kindren krieuwen en zijn stout;
Maar Vader dreigt, stil moet je wezen!
“Ik zeg je, dat je vrede houdt!”

En moeke zegt: “Je maakt zoo’n leven.
Dat heel de buurt het hooren kan;
Ik zal je helpen, wacht maar even,
Zoo aanstonds komt de Zwarte Man.”

Tekenaar:niet bekend
Jaar:1866
Land:
  1. Nederland
Kenmerken
  1. Bang maken (van kinderen)
Teksten:
  1. 1866 – De grooten noemen hem Geweten. – Gij noemt hem maar den Zwarten Man.