1883 – Voor den knecht van Sinterklaas Speelt de schoorsteenvegers baas;

Voor den knecht van Sinterklaas
Speelt de schoorsteenvegers baas;
Doet een jongen kwaad op straat,
Hem onthoudt de zwarte maat;
En waartoe zijn gard dan dient,
Dat begrijpt ge, kleine vriend!

uit: A.L. de Rop, Bosch-viooltjes. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1883

Het plaatje is getekend door de Duitser Ludwig von Kramer en het is de schrijver die er een verband met Sinterklaas in legt. Oorspronkelijk lijkt dat echter niet.

Tekenaar:Ludwig von Kramer
Jaar:1883
Land:
  1. Duitsland
  2. Nederland
Kenmerken
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Roe/Gard/Gart
  3. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet
Teksten:
  1. 1883 – Schoorsteenvegersbaas, knecht van Sinterklaas