1775 – Knecht -De nieuwe Sint Nicolaas-prent., Erven de Weduwe Jacobus van Egmont,

De prent is te vinden in de archieven van het Rijksmuseum te Amsterdam.

 

In 1836 wordt gesproken over de zwarte knecht en er zijn meerdere bronnen die daar al naar verwijzen.

Zowel Sint als de knecht staan hierop als Edelman afgebeeld. Wie iets weet van de geschiedenis van de Zwarte Klazen zoals beschreven in het artikel Zwarte Klaas is Zwarte Piet alsook van Edelmanklazen, zal zich hierover niet verbazen.


 

De afbeelding zou zijn gebaseerd op dit ruiterportret.

Jaar:1775
Land:
  1. Frankrijk
  2. Nederland
Kenmerken
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Edelmanklazen
  3. Geschenken geven
  4. Letters, van deeg, banket of chocola
  5. Roe/Gard/Gart
  6. Snoepgoed