Veluwse Sinterklaaskerel

Een Veluwse Sinterklaaskerel in “wievegoed” naar een tekening van Gait Mulder van Wessinge”

Ven, van der D.J.
Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore
Gesto, Bergen N.H.
1972

Travestie komt veel voor bij de maskerades. Vrouwen die als man ((Zwarte) Sinterklaas of Zwarte Piet) gaan. Het omgekeerde komt echter ook voor getuige dit voorbeeld. Wij noemen hier ook de Perchta traditie uit Italië waarin mannen verkleed gaan als een zwartgeschminkte vrouw.

In de bezem herkennen we de verlengde roe.


Gait Mulder vertelde mij verder, dat soms 
meer dan één Sinterklaas optrad, ook wel ge- 
kleed met „wievegoed". Eens heeft zijn eigen 
broer met „een tipmutse op, een rok an en 
een tabakswisse achter de kiewen" voor vrou- 
welijke Sinterklaas gespeeld. Hij had er de 
harmonica bij voor de muziek. Trouwens de 
Wessinger Sinterklaas had het op de vrouwen 
altijd zeer ernstig voorzien en waar hij ook 
maar een „deeren" zag, trachtte hij die te om- 
helzen. Gelukte dat niet, dan gooide hij den 
bezem achterna. Zie verder bij de Zwarte Sinterklaas van de Veluwe.

Jaar:1972
Land:
  1. Nederland
Kenmerken
  1. Roe/Gard/Gart
  2. Vrouw