1835 – Illustratie naar schilderij Jan Steen (katholieke versie)

Link naar dat schilderij van Jan Steen.

Het Hollandsch Penningmagazijn waarin deze uitgave staat is mogelijk van Rooms Katholieke oorsprong gezien de nadruk die er op het leven van de heilige Nicolaas gelegd wordt en de wijze waarop de diverse gebruiken van daaruit worden verklaard. Dit zou ook de keuze kunnen verklaren voor de katholieke versie van het schilderij van Jan Steen (waarvan dus ook een protestantse versie bestaat.) Dat Sint Nicolaas in andere, ook katholieke landen helemaal geen Paard heeft, wordt niet genoemd.

Tekenaar:nn
Jaar:1835
Land:
  1. Nederland
Kenmerken
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Geschenken geven
  3. Reformatie
  4. Roe/Gard/Gart
  5. Schoen zetten, sok ophangen, mandje/korfje opzetten, stoeltje zetten
  6. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet
  7. Snoepgoed
  8. Vrijer/Vrijster (ook Koekvrijer)
Teksten:
  1. 1835 (1834) – “…van waar het gekomen is, dat men u soms heeft willen wijsmaken: dat Sint-Nikolaas des nachts te paard rondrijdende, u zijne geschenken door den schoorsteen […]deed toekomen;