1923 – Het Texelsche Sinterklaasspel (meerdere afbeeldingen en verwijzing naar brontekst)

In Duitsland vinden we in dit kader de vergelijkbare Erbsenbär

Bron: Ons eigen tijdschrift 1-12-1923

Op den voorgrond de populaire figuur van de “keezentrekker” (kiezentrekker?) blazende op zijn koehoorn. Op den achtergrond het typische Sinterklaas-openluchtspel “De Burenruzie”.

 

 

Op “Ouwe” en “Nieuwe” Sinterklaas (12 en 5 december) hoort men ook steeds het eentonige geroep: “Zeebanket! Zeebanket !” van de Sinterklazen die venten met vischkoppen en dooie krabben.

N.B. zie ook de gemaskerde koning op de achtergrond!

N.B. Let op de ketting aan de voet.

 

In Pommeren vervult de “Weihnachtsmann”dezelfde rol als bij ons Sint Nikolaas. In zijn gezelschap bevinden zich verschillende daemonische midwinter-verschijningen als Knecht Ruprecht, de Schimmelrijder (hobby-horse!), de vogelachtige Habergeis, de Klapperbock en de Erbsbär. Deze laatste treeds ook op in het Texelse Sinterklaasspel. (Zie hiervoor afbeelding 1)

Jaar:1923
Land:
  1. Nederland
Kenmerken
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Sinterklaasfeesten op de Waddeneilanden (NL, DL, Denemarken)
Teksten:
  1. 1923 – Ook zal ik niet met Grimm…deze midwinterfiguur uitsluitend aanvaarden als een gekerstende Wodan-herinnering…