Sinterklaasfeesten op de Waddeneilanden (NL, DL, Denemarken)


Het Oude Sinterklaasfeest, waarop ook ons huidige Sinterklaasfeest in heel veel elementen teruggrijpt, wordt nog steeds gevierd op de Waddeneilanden. Over de situatie op de drie bewoonde eilanden die tot Denemarken behoren is niets concreets bekend op dit moment. In Duitsland wordt op Borkum een Sinterklaasfeest gevierd, evenals op de Nederlandse eilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ook elders in het land is het soms nog aanwezig. Het kent eveneens veel overeenkomsten met Sinterklaasgebruiken uit heden en verleden in andere Europese landen. Zwartgemaakte figuren, het gebruik van maskers, figuren als de dood, de beer,  de schimmelruiter (hobby-horse), Klapperbock, Habergeis, Perchten het is allemaal op een of andere wijze terug te vinden, evenals het het wild geraas dat door middel van bellen of kettingen wordt gemaakt en het Sinterklaasspel (toneel) . Het is mogelijk dat deze zaken voor sommigen geen rol meer spelen in het huidige Sinterklaasfeest. Voor een groot deel van de mensen is dit bewust en zelfs ook onbewust wel nog het geval en het is goed er zich van bewust te zijn dat hier ook in het huidige feest op wordt voortgeborduurd zodat uitingen hierin op de juiste manier geduid worden vanuit deze inheemse geschiedenis. Over deze geschiedenis is veel meer bekend dan vaak wordt beweerd/gedacht en onjuiste geschiedschrijving naar aanleiding van bepaalde associaties die gemaakt worden, moet daarom afgewezen worden.

Het is belangrijk de oorsprong van de traditie te kennen om deze juist te kunnen interpreteren en op waarde te kunnen schatten.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1923 – Ook zal ik niet met Grimm…deze midwinterfiguur uitsluitend aanvaarden als een gekerstende Wodan-herinnering…
  2. 1951 – Levende Sinterklaasgebruiken op de Friese Waddeneilanden
  3. 1960 – Honderd Hollumer Sinterklazen deinden loeiend door het dorp
  4. 1862 – Die tijden [van oude Sinterklaas (Texel)] … zijn echter… voorgoed voorbij.
  5. 1881 – Texel, Sint Nicolaas niet alleen op 6, maar ook op 12 Dec. wordt gevierd[…]
Tekstbron:
  1. 1923 – Ons eigen tijdschrift, nr. 2
  2. 1951 – Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland
  3. 1960 – Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland
Foto's:
  1. 1951 – De Sunderoms van Midsland
Illustraties:
  1. 1923 – Het Texelsche Sinterklaasspel (meerdere afbeeldingen en verwijzing naar brontekst)