1833 -1855 Volksprent, Sint Nicolaes te paerd gezeten1

Staande langwerpige prent met een grote voorstelling in houtsnede van Sint-Nicolaas, die door een straat rijdt op zijn paard en speelgoed voor de kinderen strooit. Op de daken van de afgebeelde huizen komt Sinterklaas nog tweemaal voor. Boven en onder de voorstelling staan twee korte en drie langere gedichten.

Bron: www.data.collectienederland.nl

Jaar:1833
Kenmerken
  1. Geschenken geven
  2. Intocht
  3. Letters, van deeg, banket of chocola
  4. Roe/Gard/Gart
  5. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet
  6. Strooien
  7. Zak/korf/mand