1806-1830 – Ziet Bisschop Sint Niklaas, ô Kindren hier te Paard! (Volksprent)

Titel:

Ziet Bisschop Sint Niklaas, ô Kindren hier te Paard! / Hy was goed Kinds, goedArms, en blyft den Lof dus waard, // Dien gy hem toezingt, om zyn gunsten te bekomen / Mits dat gy vlytig leert, o moogt Kastyding schromen. – No.100.

Beschrijving:
 
Op de prent staat St. Nicolaas te paard op een plein in een stad afgebeeld. Om hem heen rapen kinderen het speelgoed op. Er is ook een persoon te zien op een paard, zonder bisschoppelijk kleding en op het dak en rechts naast een schoorsteen.

 
Bron:
 
http://data.collectienederland.nl/page/aggregation/collectiegelderland/0180-PR.724

Jaar:1806
Land:
 1. Nederland
Kenmerken
 1. Geschenken geven
 2. Intocht
 3. Maskerade
 4. Meerdere klazen
 5. Paard
 6. Roe/Gard/Gart
 7. Schoorsteen (ook in combinatie met Roet) – Zwart als Roet
 8. Snoepgoed
 9. Strooien
 10. Zak/korf/mand