Meerdere klazen


Vaak zegt men dat voor 1850 Sinterklaas altijd alleen rondging. Dit beeld klopt niet. De jongelui die als Zwarte Sinterklazen rondgingen, deden dat vaak in groepen. We kennen daarover de berichten van Ter Gouw over de Amsterdamse Zwarte (Sinter) Klazen. Ook dominee Stephanus Hanewinckel schrijft in 1800  over Sint Nicolaasfeesten waarbij één en soms zelfs twee! afschuwelijk uitgedoste figuren op een paard rijden, als een intocht die we ook later nog vaak terugzien bij de viering van het Sint Nicolaasfeest. In een bron uit 1717 vinden we een Franse Sinterklaas en een Amsterdamse Sinterklaas naast elkaar (als Sinterklaas en Zwarte Piet) en in een krantje uit 1895 wordt gesproken over diverse vormen van Sinterklaas die daar hun opwachting maken en zelfs van Zwarte Pieten die een bisschopsmijter droegen.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1720 (eerder per abuis 1717) – Een Amsterdammer kwam gekleed als Harlekien, In schyn van Sinte Klaas, en deelden aan hun meeden
  2. 1895 – Winschoter Zwarte Pieten droegen ook mijters
  3. 1799 (1800) – “Op alle Dorpen word het Feest van St. Nikolaas gevierd. Op eenigen derzelven rijd één, somstijds twee Menschen op één Paard, dan rond
Tekstbron:
  1. 1871 – De Volksvermaken
Foto's:
  1. 1952 – Sinterklaas en Zwarte Pieten gezelschap
  2. 1962 – Sinterklaas, Zwarte Pieten, paardenknecht/heraut
Illustraties:
  1. 1900 – De Zwarte Sinterklaas van de Veluwe
  2. 1806-1830 – Ziet Bisschop Sint Niklaas, ô Kindren hier te Paard! (Volksprent)