1875 – St. Nicolas Valse pour Piano

Deze litho is mogelijk gemaakt door P.W. van de Weijer Jr. (1856-1923) Ook bij een kikkerkostuum is de betrekking tot het duistere water duidelijk. Voor een watergeest zijn vele regionale namen bekend, waaronder kikker (maar bv ook Haantje Pik, krulleboes en boeman).

Tekenaar:P.W. van de Weijer Jr
Jaar:1875
Land:
 1. Nederland
 2. Frankrijk
Kenmerken
 1. Bang maken (van kinderen)
 2. Duivels, geesten en spoken
 3. Maskerade
 4. Paard
 5. Strooien
 6. Zak/korf/mand
 7. Zwart schmink
Teksten:
 1. 1843 – …dat onze Nikker overeenstemt met den oud-Noordschen Nikr, insgelijks een watergeest
 2. 1840 – …en ziedaar de oorzaak, waarom de Duivel in het bijgeloof insgelijks met bespotting wordt bejegend.
 3. 1863 – …en zwarte Klaas of Haantje-Pik, kan je dan beet krijgen.”
 4. 1722 – “Nikker is een naam, dien men aan den duivel geeft
 5. 1804 – Een verdichte watergeest […], met welke schim men kinderen wel bang maakt
 6. 1840 – Pieterman…daar wij al deze namen gerust kunnen aanmerken als op den Duivel overgevloeid van de Huisgeesten
 7. 1858 – wordende naar zijn zwart haar Heintje Pik genoemd.”
 8. 1840 – Zwarte Piet, Joost, Jochem, Oude Joost, Oude Jochem, Hans, Hansneef, Hansmichel, Joris op de Stelten, Heintje Pik, Oom Hendrik, Hein en Heintjeman