1843 – …dat onze Nikker overeenstemt met den oud-Noordschen Nikr, insgelijks een watergeest

Meer informatie over Zwarte Piet vind je hier.


 

“Nikker is eene in het oude bijgeloof overbekende soort van watergeest, zwart van kleur…”

“Daar leeren wij, dat onze Nikker overeenstemt met den oud-Noordschen Nikr, insgelijks een watergeest, en die in het Deensch en Zweedsch nog als nök en näk bekend is. Oospronkelijk was het in de Noordsche Godenleer een naam van Odin zelven, die in de Edda’s als Nikarr en Hnikarr voorkomt en wel bepaaldeijk daar, waar hij als zeegod, als de woede der golven beteugelde optreedt. Ook de Engelschen hebben de n behouden, wanneer zij den Duivel, met gelijken overgang als bij ons heeft plaats gehad, the old Nick noemen”

Auteur: Vries, M. de
Jaar: 1843
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1843 – P.C. Hoofts Warenar (oorspronkelijk uitgegeven 1617)
Pagina: 90

Illustratie:
  1. 1875 – St. Nicolas Valse pour Piano