1884 – dat men hem later tot boeman gemaakt heeft, die bangmaakt door zijn zwarte knecht en liefst ook in roeden handelt om de stoute kinderen te straffen.

https://krantenbankzeeland.nl/issue/vol/1884-12-20/edition/0/page/1?query=zwarte%20knecht


Jaar: 1884
Tekstbron:
  1. 1884 – Volksblad (Goes)
Pagina: 1