1811 – want grooter en leelijker bullebak, als jij bent, heb ik nog op geen’ St Nikolaas avond gezien.

Opmerking: Het betreft een toneelstukje, waarbij Marsepijn een van de spelers is. Als naam voor snoepgoed bij Sint Nicolaas wel belangrijk.


 

Marsepijn

“Den soufleur aflossen, tegen wien gij praat. Hoor, jij lijkt een grappige karel te wezen; ik wenschte je levengeschiedenis wel te weten, want grooter en leelijker bullebak, als jij bent, heb ik nog op geen’ St Nikolaas avond gezien.”

Auteur: Gravé, Johannes Hendricus
Jaar: 1811
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1811 – “Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior”
Pagina: 5